Behöver du ibland en förhandlare, coach, rekryterare, teambyggare eller problemlösare i personalfrågor??

PersonalSupport Väst - våra lösningar skapar förtoende.

Att investera i en ny medarbetare kan vara både tidskrävande och svårt. Hur vet man att man väljer rätt??

PersonalSupport Väst är det lilla, personliga företaget som alltid ser till kundens bästa. Då vi har en lång erfarenhet av HR arbete har vi de kunskaper som krävs för en lyckosam och kostnadseffektiv rekrytering.

Inom HR området uppstår ibland också andra frågor som kan kännas svåra och tidskrävande, som tex avveckling av personal, rehabilitering samarbetsproblem m.m
Även dessa frågor kan ni tryggt lämna över till oss på PersonalSupport Väst.

Kort och gott - Vi på PersonalSupport Väst är Er externa personalavdelning, vi hjälper, i första hand, små och medelstora företag som inte har en egen personalchef / personalavdelning eller som vill ha tillfällig förstärkning inom HR området.

 

225R7303.jpg